top of page
· Castelló d'Empúries · Empuriabrava · (

L'Associació de comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava és una associació empresarial multisectorial sense ànim de lucre, creada l'any 2008, que agrupa comerços i empreses de serveis de Castelló d'Empúries amb el propòsit d'incloure i representar a tots. Aquest any 2018 s'ha configurat una nova junta, amb ganes de canvis i noves iniciatives.

Som una associació viva, amb empenta i amb visió de futur, que creu en la simbiosi del comerç tradicional amb les noves formes de distribució i comerç.

Som els portaveus davant les administracions lluitant per aconseguir sempre el millor pels comerciants i empresaris.

L'associació es regeix per uns estatuts que tothom pot consultar i amb l'objectiu de:

  • Conservar i fomentar el caràcter tradicional del municipi com a centre comercial del territori.

  •  Fomentar el comerç local del municipi anual.

  • Fer a conèixer el gran teixit comercial i empresarial del municipi

  • Ser un referent comercial i empresarial, tant pels habitants com pel turisme

  • Involucrar el comerç i ser particep en les diferents demandes per tal d'involucrar-se al màxim amb la promoció del nostre municipi. 

  • Col·laborar amb l'Ajuntament en totes aquelles tasques que afectin directe o indirectament amb una millora i promoció de comerç.

bottom of page