top of page

OBJECTIUS

  • Dinamitzar i modernitzar el comerç, creant un entorn comercial agradable i proper, en tots els sentits, al client. Oferint un bon servei i alhora plantejar estratègies per fidelitzar els nostres clients.

  • Consolidar i augmentar les vendes, fomentant el comerç de proximitat, contribuir a la cohesió social i el desenvolupament sostenible del municipi.

  • Vetllar per la vigència de l'oferta comercial i de serveis.

  • Fomentar l'Associacionisme i la cooperació entre comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries.

  • Obtenir els recursos suficients per portar a bon fi les iniciatives engegades, dels mateixos associats com de les diferents administracions.

  • Defensar els interessos dels comerciants i professionals de Castelló d'Empúries.

  • Adherir-se als incentius dels programes de suport a la dinamització comercial de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona.

  • Formar part de la Junta Directiva i participar en les reunions i grups de treball.

  • Ens accions conjuntes, qualsevol membre de la junta ( presidenta, secrectària, vicepresidenta i/o tresorera) de l'associació pot presentar factures en nom dels associats.

  • Accedir a cursos gratuïts de formació específica.

bottom of page