top of page

Associació de comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava

faviconasociacio.jpg

L'Associació de comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava és una associació empresarial multisectorial sense ànim de lucre, creada l'any 2008, que agrupa comerços i empreses de serveis de Castelló d'Empúries amb el propòsit d'incloure i representar a tots.  L'any 2018 es va configurar una nova junta, amb ganes de canvis i noves iniciatives.

Som una associació viva, amb empenta i amb visió de futur, que creu en la simbiosi del comerç tradicional amb les noves formes de distribució i comerç.

Som els portaveus davant les administracions lluitant per aconseguir sempre el millor pels comerciants i empresaris.

L'associació es regeix per uns estatuts que tothom pot consultar i amb l'objectiu de:

  • Conservar i fomentar el caràcter tradicional de la vila com a centre comercial del territori.

  •  Fomentar el comerç local del municipi anual

  • Fer a conèixer el gran teixit comercial i empresarial del municipi

  • Ser un referent comercial i empresarial, tant pels habitants com pel turisme

  • Involucrar el comerç i ser particep en les diferents demandes per tal d'involucrar-se al màxim amb la promoció del nostre municipi. 

  • Col·laborar amb l'Ajuntament en totes aquelles tasques que afectin directe o indirectament amb una millora i promoció de comerç.

 

Els objectius són:

        - Dinamitzar i modernitzar el comerç, creant un entorn comercial agradable i proper, en tots els sentits, al client. Oferint un bon servei i alhora plantejar estratègies per fidelitzar els nostres clients.

        - Consolidar i augmentar les vendes, fomentant el comerç de proximitat, contribuir a la cohesió social i el desenvolupament sostenible del municipi.

        - Vetllar per la vigència de l'oferta comercial i de serveis.

        - Fomentar l'Associacionisme i la cooperació entre comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava.

        - Obtenir els recursos suficients per portar a bon fi les iniciatives engegades, dels mateixos associats com de les diferents administracions.

        - Defensar els interessos dels comerciants i professionals de Castelló d'Empúries i Empuriabrava.

        - Adherir-se als incentius dels programes de suport a la dinamització comercial de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona.

        - Formar part de la Junta Directiva i participar en les reunions i grups de treball.

        - Accedir a cursos gratuïts de formació específica.

 

Per què associar-se?

        - Perquè l’Associació representarà, gestionarà i defensarà els teus interessos especialment amb relació amb l’administració.

        - Perquè l’Associació fomenta l’unió entre els associats potenciant l’intercanvi de coneixement.

        - Perquè l’Associació és membre d’entitats vinculades a la defensa dels interessos del món del comerç i l’empresa.

        - Perquè l’Associació fomenta la formació continua amb la realització de cursos gratuïts al llarg de l’any.

        - Perquè amb les diferents activitats que realitza l’associació el teu negoci arribarà a un públic més ampli de manera més ràpida i eficient. Creiem en el treball en equip per arribar més lluny que fent-ho de manera individual.

        - Perquè l’Associació et protegeix davant problemàtiques que poden sortir i pot orientar.

        - Perquè com a soci et beneficiaràs de campanyes puntuals col·lectives.

        - Perquè formaràs part de la nostra web, una gran plataforma de serveis on el teu negoci es projectarà a multitud de persones i empreses.

        - Perquè som un centre comercial a cel obert.

        - Perquè hem de fer poble.

        - Perquè som el motor del poble.

        - Per crear sinergies amb altres comerços.

        - Perquè la unió fa la força!

Cada any, com a mínim hi ha una reunió anual amb tots els socis i reunions trimestrals amb els portaveus dels diferents grups de treball, per tal de poder complir els objectius marcats.

A la reunió anual, es decideix per majoria els assumptes propis, es planifiquen els objectius a curt i a llarg termini, s'estableixen les línies generals d'actuació segons les necessitats de tots els associats i els grups de treball corresponents; es presenta el balanç, l'estat de comptes i l'elecció de la Junta.

La despesa anual és de 100€, que es divideix en dues quotes de 50€ cada una.

L'associació està formada per tots els membres associats i per una Junta Directiva, que ens regeix, administra i representa, i que es ratifica cada any.

Actualment som 115 negocis associats!

 

​​

 

 

El nostre correu electrònic de contacte és castellocviu@gmail.com

bottom of page